Enig resultaat

12,00

Ontdek de diepte van de wijsheid en spirituele leringen van de Koran in deze uitgebreide en verhelderende inleiding. Met de nodige hulpmiddelen, kennis en begeleiding begin je aan een spirituele reis die je zal helpen de mysteries in de koran te ontrafelen.

Groothandel Koran
Groothandel Koran

Leer elementaire islamitische terminologie en de kernconcepten van de Heilige Koran

Leer en begrijp onder begeleiding van een ervaren instructeur de islamitische terminologie, kernconcepten en fundamentele morele waarden uit de Heilige Koran, geleid door de leer van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Ontwikkel uw begrip van onderwerpen als Tawheed (Eenheid van Allah), engelen, profeetschap, Iman (geloof) en Akhirah (Leven na de dood) door middel van interactieve lessen.

Begrijpen hoe de verzen in hun historische, tekstuele en filosofische context moeten worden benaderd en geïnterpreteerd

Door deze les te volgen, zult u begrijpen hoe u de verzen van de Koran kunt analyseren om de leringen en betekenissen ervan te begrijpen. Leer hoe u verzen kunt interpreteren in de context van de historische en culturele omgeving in de tijd van de profeet Mohammed. Analyseer op taalkundige en retorische kenmerken, waaronder woordafleiding, andere werken die tegelijkertijd zijn geschreven, variaties/parallelisme gevonden in meerdere verwante passages, intertekstuele verbanden enz. Onderzoek verder hoe verzen omgaan met filosofische vragen zoals epistemologie (overtuigingen gebaseerd op rede of persoonlijke ervaring) en ontologie (theorieën over “zijn”).

Ontwikkel bewuste gewoonten om een diepere relatie met je geloof en de grondbeginselen ervan te bevorderen door middel van zelfreflectie en spirituele contemplatie

Betrokken zijn bij spirituele contemplatie is een essentiële reis die kan helpen bij het verdiepen van je relatie met je geloof, koranstudies en de leringen ervan. Ontwikkel de discipline van opmerkzame gewoonten om lichaam en geest te ontspannen, rust te bevorderen en een betere focus op studeren te bevorderen. Regelmatige meditatie kan ook helpen bij het versterken van een reflectieve mentaliteit bij het analyseren van de verzen van de koran. Bovendien kan het gebruik van zelfreflectietechnieken uiteindelijk iemands begrip over fundamentele aspecten van het geloof zoals moraal, rechtvaardigheid, vroomheid en deugd verruimen.

Verwerf kennis over de elementen die klassieke commentaren op de koran vormden, evenals hedendaagse interpretaties voor een holistische benadering van de studie ervan

Het begrijpen van de klassieke commentaren van de koran, zoals die van Al-Tabari, Ibn Kathir en Fakhr al-Din Razi, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontcijferen van de historische context waarin ze zijn geschreven. Evenzo, als je op zoek bent naar meer progressieve interpretaties, bieden moderne geleerden zoals Ismail Faruqi en Muzammil Siddiqi een holistische benadering van het bestuderen van de Schriften die letterlijke vertalingen overstijgen om inzicht te krijgen in de bedoelde spirituele betekenissen. Door jezelf vertrouwd te maken met deze verschillende interpretaties, kun je meer betrokken raken bij het bestuderen en onderscheiden van de leerstellingen van de Koran.

Verken koranexegese of tafsir om dieper in te gaan op begrip en toepassing in ons dagelijks leven

Koranexegese, of tafsir, is een integraal onderdeel van het begrijpen en toepassen van de Koran in ons dagelijks leven. Door de studie van exegese bouw je een brug van speculatieve kennis naar bruikbare, diepgewortelde wijsheid die toepasbaar is in onze huidige samenleving. Het zal je voorzien van analytische en interpretatieve vaardigheden om schriftanalyses te begrijpen die verder gaan dan tekstuele vertalingen in vragen met betrekking tot betekenis, intentie en doel. Door een uitgebreide kennis over tafsir te verwerven, krijg je inzicht in verschillende commentaren op de Schrift door geleerden door de diverse geschiedenis heen.

nl_NLNederlands
× Whatsapp-chatten